Nashik Maha Kumbh Mela 2015 Dates

Date-2015 Day Event
14th July 2015 Tuesday Flag hoisting of the main ceremony at Ram Kunda
14th August 2015 Friday Flag hoisting of the Akhara at Sadhugram
29th August 2015 Saturday First Shahi Snan
13th September 2015 Sunday Second Shahi Snan
18th September 2015 Friday Third Shahi Snan

 

Note: Shaivites and vaishnavites?take holy bath at different kund.

Allahabad Kumbh Mela 2013?Dates

Maha?Kumbh?Mela 2013 Bathing (Shahi Snan) Dates

Bathing Dates Day Occasion Remark
14th January 2013 Sunday Makar Sankarnti First Shahi Snan
27th January 2013 Sunday Paush Purnima
6th February 2013 Wednesday Ekadashi Snan
10th February 2013 Sunday Mauni Amavasya Snan Main Bathing Day (Dark moon)
15th February 2013 Friday Basant Panchami Snan ?Fifth day of the new moon
17th February 2013 Sunday Rath Saptami Snan
18th February 2013 Monday Bhisma Ashtami Snan ?Eigth day of the new moon
25th February 2013 Monday Maghi Purnima Snan
10th March 2013 Sunday Shivaratri Snan